Bloggar

Direkt från våra förtroendevalda

Folkpartiets ordförande skriver om
övergripande frågor och kommunens ekonomi

L i Omsorgsnämnden

Folkpartiets representant skriver om
äldreomsorg och sociala frågor

Av Andreas Johansson

2 v ordförande i utbildningsnämnden skriver om
allt som händer i skolan.

Folkpartiets ledamot skriver om
bygglovs och miljöfrågor.

2 v ordf skriver om de frågor som rör teknisk service,va,kultur,
föreningsliv mm

L i Valnämnden

Valnämndens 2 v ordförande valen till EU, riksdag, region och kommun