VELLINGE

Det finns ett parti som inte glömt bort Vellinge

DSC00236

Vad skall det bli här nu?

Minnesbild från en tid då många trodde detta var en kulturmötesplats. Vad som skall komma efter Lindesgården bör noga funderas över. Just nu är det en park som blir vackrare för varje dag

DSC00231

Vellinge är en pärla som inte putsats på länge

Varför finns det bevarandeplaner för Skanör Falsterbo men inte i Vellinge?Varför bygga nytt och fult (finns för många exempel på det) istället för att ta tillvara det unika, gamla Vellinge.Området runt Gästis är en unik kulturmiljö.
Det är Vellinges tur att satsas på.

DSC00250

En ny sporthall behövs

Herrestorpskolan byggs om och till. Men att skicka barnen till Södervångskolan på kvartsrasten för idrott tycker vi är en dålig idé.Bygg en ny sporthall där den nuvarande ligger. Lägg till en extra och enklare hall för tennisen. Nuvarande hall har varit gammal och sliten i många år.

För många år eller?

DSC00230

Centrumutveckling viktigast i Vellinge

Vellinge Centrum är en blek kopia av vad det varit. Vi vill skapa ett livskraftig centrum med många specialiserade butiker och kommunikationer som börjar och slutar mitt i byn.Vi vill ha en snabbbuss från Centrum och sluta tvinga folk till en bullrig, ogästvänlig motorvägspåfart. Sluta bygga fult i Vellinge och NEJ till boende precis vid motorvägen.

Vad gör vi i Miljö och Byggnadsnämnden?

Read More

Visst kan vi ha en uppfattning om föreslagna och till oss inlämnade ansökningar, men håller dessa projekt för alla krav enligt lag och förordning, kan vi bara bevilja och gå vidare. Allmänheten har rätt att pröva våra beslut enligt landets rättsordning och överklagan är bevis på fungerande demokrati. Dock förhalar detta processen, ibland i onödan, för att inte tala om den slutliga kostnaden. Många parter skall behandla, granska och bedöma besluten, vilket som bekant medför extra kostnader. Liberaler i Miljö och Byggnadsnämnd. Nämnden är en myndighet vars främsta uppgift är granskning, prövning och beslut gällande byggnation, näringsverksamhet, miljö och hälsofrågor i samband med sitt utövande. Verksamheten styrs av ett omfattande lag- och regelverk. Visst kan vi ha en uppfattning om föreslagna och till oss inlämnade ansökningar, men håller dessa projekt för alla krav enligt lag och förordning, kan vi bara bevilja och gå vidare. Allmänheten har rätt att pröva våra beslut enligt landets rättsordning och överklagan är bevis på fungerande demokrati. Dock förhalar detta processen, ibland i onödan, för att inte tala om den slutliga kostnaden. Många parter skall behandla, granska och bedöma besluten, vilket som bekant medför extra kostnader. Vad vill då Folkpartiet Liberalerna åstadkomma i Miljö och Byggnadsnämnden? Främst handlar det om utveckling för våra medborgare. Positiv utveckling, korrekt handläggning och rimliga kostnader. Flera frågor med direkt påverkan på byggnation, infrastruktur, omsorg, trivsel, säkerhet, försörjning och trygghet passerar nämndens bord. Vilka ställningstaganden skall vi då ta när det t.ex. gäller kommunikationer, offentliga lokaler såsom vård- och trygghetsboende, ungdomsbostäder och familjebostäder? Frågorna är många och vi måste tänka efter beträffande befolkningstillväxt och inte minst åldersfördelningen. Allt påverkar vår långsiktiga planering och därmed utveckling. Vill vi bygga stort och dyrt? Vill vi bygga för turister och sommargäster? Vill vi bygga för vår egen skull? Vill vi bygga för näringslivet? Vill vi avstå att bygga för att behålla vår unika natur? Att vara Liberal, föreställer vi oss innebära, att vi lyssnar på alla, gör en förutsättningslös bedömning och därefter bestämmer oss för vart gränserna skall gå. Hela tiden med frågan om medborgarnas bästa bland förutsättningarna. Vi har på senare tid konfronterats alltmer av specifika särintressen. Vi förväntas verka för både det ena och det andra. Visst, vi bör svara upp för våra väljares förtroende men, är det ett intresse som delas av endast ett fåtal och inte kan omfattas av vårt eget politiska samvete måste vi säga nej. Vi har ett antal exempel som kan nämnas. Falsterbokanalen, privat byggnation, förmodligen på höjden. Skanörs hamn, satsningar på verksamheter som inte är förknippat med båtliv. Infrastruktur, vägföreningars vara eller inte vara. Dagvattenproblematik, vem skall betala för åratal av Moderat försummelse. Vi anser att dessa frågor skall bemötas med förnuft och känsla. Hjärta och hjärna är våra ledord. Vi menar att kommunen måste gasa och bromsa i frågor som gäller byggande. Vi behöver bostäder, för gamla och unga. Vi behöver ett fungerande näringsliv. Vi behöver kommunikationer och infrastruktur. Vi behöver barn i våra skolor samt god ekonomi med bibehållna skatter. Med andra ord: Utveckling med trygghet inför framtiden.

DSC00245

Även Vellinges skolor skall vara bäst i Sverige

Vellinge skolor håller hög standard enligt facket. Men fortfarande är det Vellingeskolorna som släpar efter, år efter år.
Dags att ta itu med det, med eller utan priser i påhittade tävlingar

Related posts

100

Alla som sitter köerna på väg 100 vet att det bara blivit värre de senaste åren. De som arbetar professionellt med dessa frågor förutspår att de...

Posted

nejtack2018

Välkommen ! Har du hittat hit kommer du från Lokaltidningen i Vellinge. I vår första annons har vi valt att ge exempel på sånt som vi inte gillar...

Posted

toppen

Välkommen till VellingeLiberalerna. Kommunens vassaste oppositionsparti. Vi finns mest på vår facebooksida, där du kan följa våra utspel...

Posted

integration

  VellingeLiberalernas förslag till   Handlingsplan för integration 2018-2019 1.    Inledning 1.1 Handlingsplanen syfte Handlingsplan...

Posted